< Back to Zweistein Down \/
Perry Rhodan se vrátil
Perry Rhodan se vrátil

Perry Rhodan
Perry Rhodan
[CNW:Counter]

Díky Irene!

Národy Multiverza 21-27

Národy < 1-10 A-Dr | 11-20: Dž-H | 21-30: Ch-M | 31-40: N-Sl | 41-42: So-U >

31
Nonggo

Nonggové (Nonggo)

Nonggové jsou vysocí 200 až 230 cm. Jsou dvojpohlavní, ale sexuální znaky nejsou na nahém těle vidět. Dožívají se až 280 let. Jejich humanoidní postavy vypadají křehce a vyzáble. Ramena mají široká 40 cm, paže a nohy mají zhruba lidské proporce a dají se snadno obejmout dvěma lidskými prsty. Pouze klouby jsou dvojnásobně silné. V šestiprstých a velice pohyblivých rukou mají překvapivou sílu. Hlavu mají rovněž dlouhou a úzkou. Nemají viditelný nos, dýchají ústy s úzkými rty, ale jen třikrát za minutu v rychlých nádeších a výdeších. Pár většinou hnědých kulatých očí leží v hlubokých důlcích. Velice výrazný je dlouhý obličej. To je způsobeno množstvím svalů pod kůží, které mu dodávají výraznou, ale i velice podivnou mimiku. Nonggové jsou přátelští, rozvážní a ohleduplní. Nonggové, kteří se zaobírají především komunikací, chodí oblečeni. Nonggové, kteří se zabývají především vědeckým myšlením a plánováním, zase nazí.


32
(Bez obrázku)

Oxtorňané

Když roku 2330 jedna lod´vystěhovalců ztroskotala na extrémní planetě Oxtorne, což je osmá planeta slunce Illema, která má přitažlivost 4,8 g, tlak 8 atmosfér a extrémní změny klimatu, nezbývalo trosečníkům, kteří přežili, nic jiného, než se přizpůsobit novým podmínkám. Tohoto úkolu se zhostili kosmogenetici z řad trosečníků.

Oxtornané mají asi 190 cm, ramena však mají široká 120 cm. Mají světlehnědou, jakoby hedvábnou plet´. Nemají vlasy, vousy, obočí ani jiné ochlupení. Kostra a svalstvo jsou odolné jako tvrdý oceloplast. Díky "neřízenému organickému procesu" se dokáží přizpůsobit i bez mikrogravitátoru jakkoli slabé gravitaci.

V ranních letech Solárního impéria patřili k elitním vojákům kosmické flotily. Zvláště se proslavil Omar Hawk.


33
(Bez obrázku)

Paradejové (Paradea)

Paradejové připomínají hady a mají modrou šupinatou kůži. Vzpřímeni jsou vysocí až metr. Hlavou připomínají pozemskou vydru, je útočně vytrčená dopředu a sedí na štíhlém dvaceticentimetrovém krku, který bezprostředně přechází do trupu. Trojklanný jazyk jim ze širokých bezertých úst vždy trochu trčí. Rudýma očima pohybovat nemohou, a proto musí otáčet celou hlavou. Nohy mají dlouhé třicet centimetrů a zakončené kulovitými šedými chodidly bez zjevné struktury. Paradejové žijí na jižní straně Plantaga a jsou velice společenskými bytostmi. Na své domovské planetě Pittoru žijí ve velkorodinách v budovách připomínajících sila a vzájemně se opájejí svými sny. To je zpravidla uspokojí. Vystačí si sami a sny jejich druhů jim dodávají duševní stravu, která jim zajišťuje duševní stabilitu. Časem však onemocní. Nemocní Paradejové se zdají naprosto normální. Aby se však naprosto nezbláznili, nestačí jim už jen nevinné sny jejich druhů. Potřebují sny, fantazie a konfliktnost Centrifaalů, Krooghů, Moxgergů nebo jiných bytostí. Nemocní Paradejové se "odklízejí" na paradijské dopravní lodě, které tak slouží jako létající terapeutická střediska. Mnozí Paradejové se za několik let uzdraví, jiní však zůstávají na těchto lodích po celý život.


34
(Bez obrázku)

Plophosané (Plophoser)

Národ, který vznikl na třetí planetě slunce Eugaul z pozemských vystěhovalců, kteří tuto planetu osídlili už roku 2028. Nijak neliší od Pozemšťanů. Hlavním městem planety je New Taylor, který je zároveň sídlem vlády. Roku 2328, tedy 300 let po osídlení planety, jsou Plophosané prvními kolonisty, kteří se postaví svému domovskému světu Zemi. V té době jim diktátorsky vládne Náčelník Iratio Hondro, a kromě vyvinutého průmyslu mají už i vlastní kolonie. Po Hondrově pádu je Náčelnicí zvolena Mory Abro. Ještě téhož roku se provdá za Perryho Rhodana a od té doby je Plophos jedním z nejdůležitějších partnerů Země.


35
Posbi

Posbiové (Posbis)

Národ robotů s plazmovým jádrem, pocházející ze Světa sta sluncí. Vzhled Posbiů je velice různorodý a ryze účelový. Řízeni jsou součinností plazmatického Nitra a povelové pozitroniky. Před více než 30 000 lety Laurinové vydírali bývalé pány planety Mechanica a přinutili je, aby vyrobili vysoce kvalitní roboty. Zároveň přinutili praplazmu z planety Rando I, aby jim vydala část své plazmatické masy. Oba komponenty byly navzájem propojeny a tak vznikli Posbiové. Když jejich tvůrci z Mechaniky vymřeli, založili si Posbiové vlastní robotskou civilizaci. Perry Rhodan narazí na Posbie poprvé roku 2112. Po četných nedorozuměních Pozemšťané pomohou zničit nenávistné propojení, vystupující proti organickému životu. Roku 2114 uzavřou Pozemšťané a Posbiové smlouvu, která z Posbiů udělá jedny z nejvěrnějších přátel lidstva. Když se Posbiové roku 428 NGL stanou po oživení nenávistného propojení nástrojem Dekalogu Prvků, projdou po aktivizaci Světa sta sluncí jako chronofosílie evolučním skokem. Jestliže dříve byli hypertoyktickým spojením jen stroji s biologickými komponenty, nyní se stávají organickými bytostmi s vlastními city. Od roku 711 NGL nalézají Posbiové nový domov na Donganu. Do Světa sta sluncí se vracejí až po Monosově pádu. Když roku 1288 NGL vpadnou do Mléčné dráhy Tolkandi, Posbiové opět bojují v prvních liniích za Galaktiky, protože pouze oni mohou bez nebezpečí proti vetřelcům používat protiskenovací štít, který vyvinuli Haluťané.


36
Pozemšťan (Perry Rhodan)

Pozemšťané (Terránci)

Pozemštané pocházejí ze Země, které se také říká Terra. Obíhá jako třetí planeta kolem hvězdy Slunce vMléčné dráze. Jsou přímými potomky Lemurů. Přistáním Perryho Rhodana na Měsíci roku 1971, vstoupili pozemštané na kosmickou scénu a když poprvé vědomě přišlo do kontaktu s "mimozemštany", začalí si říkat Pozemštané s velkým P. Nejvyšším představitelem Země je První Imperátor Perry Rhodan a každá kolonie má svého Imperátora.

Dnes se toto jméno týká všech lidí narozených na Zemi a jejich potomků. Tak se např. shrnují pod názvem Pozemštané i Siganci, Ertrusané, Rumalové, Plophosané a jiní potomci vystěhovalců ze Země. Charakteristický pro ně není určitý vzhled jako u mnoha jiných národů, ale spíše jejich sebeuvědomění.

Oproti jiným bytostem se Pozemštané se vyznačují vysokou tolerancí.


37
(Bez obrázku)

Rubinci

Národ pocházející ze systému Roiovy hvězdy Svou třímetrovou postavou se vzdáleně podobají pozemským klokanům. Žijí na úrovni Doby kamenné. Objevil je Roi Danton


38
Siganec

Siganci (Siganesen)

Národ, který vznikl na druhé planetě slunce Gladoru z pozemských vystěhovalců, kteří tuto planetu osídlili už v roce 2003. Časem se přizpůsobili novému životnímu prostředí. V roce 2320 vysocí jsou průměrně 22 cm, váží 852 gramů a dožívají se 800 až 900 let. Mají zelenou barvu pleti a černé vlasy. Navíc mají paraschopnosti ultraslyšení a ultravidění. fyzicky vyspívají za 50 let a těhotenství žen trvá 25 let. Jsou technicky velice schopní. Z jejich řad vyšly vynikající osobnosti.

Nejznámější je Lemy Danger, specialista USO, který se svým dlouholetým partnerem Ertrusanem Melbarem Kasomem plnil řadu důležitých úkolů. Za Monosovy nadvlády se i na Sigancích prováděly genetické pokusy. V této době se průměrná výška Siganců ustálila na 11 cm a dožívají se už jen 250 let. Roku 1255 NGL všichni Siganci ze Sigy zmizeli. Příčina zmizení není jasná, ale vše nasvědčuje tomu, že Siganci emigrovali dobrovolně neznámo kam


39
Skokan

Skokani (Springer)

Národ Skokanů který se vyvinul z Arkonidanů na páté planetě slunce Rusuma. Jsou zrzaví a větší. Skokani sice mají planetární základny a ovládají celé sluneční soustavy, převážně však žijí na palubách svých válcovitých lodí.

Když se Pozemštané roku 1982 setkají se Skokany poprvé, jsou hlavními obchodníky v Mléčné dráze a proto si říkají i "Galaktičtí obchodníci". Tento obchodní monopol, který si tou dobou udržují už asi 8 000 let, si tvrdošíně brání, což v počátcích Solárního impéria vedlo k útokům na lidi.

Skokani žijí v rodech, které řídí patriarcha. Každý rod má určitý počet lodí. Hrozí-li vnější nebezpečí, rody se sdružují, jinak si konkurují.


40
(Bez obrázku)

Sluneční inženýři

Sluneční inženýři byli národ Andromedy. Byli žhavými koulemi o průměru asi 1 m bez údů. Veškerou fyzickou práci prováděli mocí ducha. Energii čerpali z hvězd, mohli ji ukládat a vydávat podle libosti, Byly to bezelstné bytosti a Mistři ostrovů je zneužívaji ke svým účelům. Pocházejí z planety Hoel, druhé palanety 3 sluncí Eyehoe, kterým se říká soustava Tří matek. Jsou to 3 modré obří hvězdy které obíhají kolem společného těžiště. Před více než 60 000 lety je uvedli do pozice, která je pro ně výhodná. Tvoří rovnoramenný trojúhelník. Soustava má 11 planet. Sluneční inženýři obývají planetu nejblíže těžišti a nikdy neopouští trojúhelník. Ze všech stran dostávají energii. Je to jejich elixír života, neboť be tepla a energie by nemohli existovat. Z pověření Mistrů ostrovů postavili sluneční šestiúhelníkový transmiter.

Když zjistili. Že napomáhali zlu, spáchal celý národ hromadnou sebevraždu. Celý národ se vrhl do sluncí.

Národy < 1-10 A-Dr | 11-20: Dž-H | 21-30: Ch-M | 31-40: N-Sl | 41-42: So-U >

Díky Irene!

(c) Zweistein 2000-2002
od 07-22-2001 byla stránka zobrazena Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 2 Warning: mysql_select_db(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 3 Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 3 Warning: mysql_query(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 5 Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 5 Warning: mysql_query(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 6 Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 6 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 7 Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 8
Back E-m@il Board
Up /\ Back
Index | Kontakt | Board | English | Perry Rhodan | Projeky | Pascal | Hack | Fun | Literatura | Galerie | Like/Hate | Linky | Počítadlo | Whois