< Back to Zweistein Down \/
Perry Rhodan se vrátil
Perry Rhodan se vrátil

Perry Rhodan
Perry Rhodan
[CNW:Counter]

Díky Irene!

Technika

Antiflexní brýle, antiflektor

Pomůcka, umožňující Pozemšťanům identifikaci jinak neviditelných Laurinů. Odhaluje vyzařování jejich zvláštního krčního orgánu, zvaného Flexo (Krční orgán neviditelných Laurinů, který způsobuje jejich neviditelnost, ale zároveň umožňuje jejich vyhledávání a identifikaci).


ANTIGRAV(antigravitační výtah, antigavitační šachta)

Dopravní systém, založený na zrušení gravitace, takže objekt, který se má transportovat je prakticky beztížný. V antigravitačním vytahu nebo antigravitacni šachtě působí odpudivé a přítažné pole v požadovaném směru pohybu.


Arkonská bomba

Atomární požár, který vyvolá a zničí veškeré prvky a atom.č. vyšším než 10. Jakmile je zažehnot, už ho nikdo nezastaví. Zákony Sol.impéria zakazovaly použití této zbraně, pokud nebylo zcela nezbytné.


Buněčná sprcha

Fyziologický proces, který ID dopřává vybraným Pozemšťanům na své planetě Poutník. Zastavuje buněčný rozklad na 62 let a poté se musí opakovat.


Buněčný aktivátor

Přístroj, bránící buněčnému rozkladu. Působí bez časového omezení. Je vejčitého tvaru a nosí se na řetízku kolem krku. Později ještě zdokonalen do podoby čipu, který se implantuje pod kůži.


Deflektor

Součást arkonidských bojových obleků. Přístroj, umožňující optickou neviditelnost. Nositel je však zjistitelný přístrojovou detekcí.


Dezintegrátor

zbraň, která neutralizuje elektrostatickou struktůru jádra atomů, a tak rozptyluje pevnou hmotu. Zasažený objekt se rozpadá na atomy.


Fiktivní transmiter

Jednosměrný transmiter bez přijímací stanice, který Pozemšťanům věnoval ID. Nejčastěji používán jako zbraň, schopná dopravit nálož přesně na cíl, i do pancéřovaného nebo energetickým štítem chráněného objektu.


Holo

Obecně používaný výraz pro holografické spojení, umožňující současný přenos obrazu i zvuku na velké vzdálenosti.


Homunkulus

Robot, kterého má k dispozici ID na své umělé planetě Poutník. Je nakloněn lidem. Po opuštění planety ho ID věnuje Rhodanovi.


Hyperinpotronika

Pozitronová složka, řídící funkce Posbiů, která získala převahu nad plazmatickou složkou. Hypertoyktika - Propojení mezi počítačovou a biologickou složkou Posbiů. Plná funkce vyvolává díky Nenávistnému propojení zášť proti všemu živému Nenávistné propojení - Důsledek dvojího ovládání Posbiů jak pozitronickou, tak i plazmatickou složkou, vedoucí k zášti vůči všemu organickému. Nitro - Plazmatická látka, podílející se na řízení Posbiů. V případě nebezpečí je přednostně zachraňována pro nové použití.


Hyperkom
Vysílač a přijímač, používající pro přenos informací hyperprostor a umožňuje nadsvětelnou rychlostí komunikaci na velké vzdálenosti.


Hyperprostorový rezonátor

Přístroj provádějící analýzy kosmických těles na základě zkoumání jejich pětidimenzionálních vlastností


Impulzní pohon

Pohon pro kosmický let podsvětelnou rychlostí, pracující na reaktívním principu. Korpuskulární paprsky z elektricky nabitých částic se komprimují, urychlují na světelnou rychlost a usměrňují tryskami.


Kalupův konvertor, Kalup

Objev profesora Kalupa z období válek s Druufy - z časoprostoru je možné na omezené ploše vydělit čas, a v jeho násobcích se pak pohybovat. Tento způsob letu nezpůsobuje bolesti a smrtelnou úzkost, jako konvenční transice.


Lineární pohon

Tok částic se urychluje v rozdílné casové dimenzi a umožňuje lety nadsvětelnou rychlostí.


Metagrav (metagravový pohon)

Od roku 420 NGL nejčastější princip pohonu kosmických lodí. Úmělým gravitačním centrem (virtualní bod G), projektovaným ve směru letu, se kosmická loď zrychluje. Stálé zesilovaní virtuálního bodu G vytváři černou pseudodíru (tedy úmělou černou díru), která vtahuje loď do hyperprostoru, kde je před škodlivými vlivy chráněna speciálním ochranným štítem, Grigorovovou vrstvou. Metagrav dosahuje (teoreticky!) až dvoumiliardnasobné rychlosti světla.


Modula

Zdokonalený typ robota používaný na Camelotu. Pomocí vyměnitelných přídavných zařízení lze měnit jeho použití (strážní, bojový, medicínský, pracovní modula)


NATHAN

Gigantický syntronický počítačový mozek, umístěný pod povrchem Měsíce. Kontroluje nesmírné množství funkcí a procesů ve Sluneční soustavě, jako např. počasí, kluzákový provoz nebo všeobecné správní záležitosti.


Obranný systém X

Zařízení, chránící tajnou arkonskou základnou na Venuši, aktivující se tajným přepínačem X. Uzavírá celou planetu silovým polem a navíc disponuje palebnou silou


Ochranný štít

Usměrněný tok energetických částic, uzavírající chráněný objekt jako v neprůstřelné kopuli. Posbiovské objekty využívají dokonalejšího Relativního štítu, deformujícího průběh času, takže se stávají neviditelné.


Paralyzátor

Zbraň, která zasahuje nervovou soustavu živých bytostí a ochromuje je. Zasažený není schopen pohybu, nicméně slyší, vidí a myslí. Učinek trvá zpravidla několik hodin.


Paratron (paratronový štít)

Ochranný systém bězne použivaný na lodích a zabudovaný do SERUNU. Paratronové pole svádi dopadající energii po strukturální trhlině do hyperprostoru.


Plastová energie

Restrukturování energie v rozdílné časové dimenzi do trojrozměrné hmoty, nejčastěji plastů, které se daly rozličně tvarovat a využívat, a současně představovaly energetické zásobníky


Protipólová děla

Zbraň používaná Tetrody, obdoba transformačních děl. Projektují v cíli útoku přijímací pole s opařným pólováním a do něj vyzáří nálož.


Regent

Mamutí počítač, řídící arkonské Impérium v období degenerace, původně nepřítel, později spojenec Země. Uzná Atlanovy nároky na vládu a předává mu moc.


Relativní štít

Obranné zařízení chránící kosmická plavidla Posbiů. Dokáže deformovat průběh standardního času a činí tím chráněné objekty neviditelnými.


SERUN

Zkratka pro semi-reconstituent recycling unit (zpola se obnovující recyklační jednotka). Vysoce vyvinutý ochranný systém a zaroveň cosi jako skafandr, který všechny tělesné vyměty převádí v neškodné nebo opět použitelné substance, SERUN je schopný letu, ma různé obranné i útočne zbraně a parantronové pole, kompletní lekařskou výbavu (cybermed) i pikosyn (minisystron), ktery řídí všechny funkce a komunikuje s nositelem.


Strukturální kompenzátor

Přístroj vyrovnávající otřesy prostoru po tranzitním skoku (viz Tranzice), takže loď pohybující se tímto způsobem, není možné nijak zaměřit.


Syntron

Pocítač bez hardwaru. Skládá se v podstatě z miniaturizovaných hyperenergentických polí, jež se podle potřeby mohou přeskupovat nadsvětelnou rychlostí, címž se dosahuje neuvěřitelně vysoké rychlosti výpočtu a nesmírné paměti.


Translátor

Univerzální překladový přistroj. Prijímá vyslovené vřrazy a na zakladě paměti zjišťuje strukturu toho, či onoho jazyka. Při dostatku informací dokáže simultálně tlumočit.


Transmiter

Zařízení k rychlé přepravě osob a zboží. Vysílací transmiter pojme předmět, který má přepravit, rozloži jej na atomy a vyzáří hyperprostorem do prijímacího transmiteru, kde objekt opět rematerializuje.


Tranzice

Způsob pohonu kosmické lodi pomocí "skoků" hyperprostorem. Loď dematerializuje a v nezměřitelném časovém úseku reamterializuje v předem určené vzdálenosti. Obvykle se požívá skoků o délce několika světelných let. Větší vzdálenosti se překonávají řadou tranzic. Po každé je nutné klidové období pro odpočinek posádky a dobytí energetických konvertorů. Tranzice lidem působí fyzické obtíže, zvládnutelné tréninkem (trnutí šíje, tlak v záhlaví, apod.). V případě ohrožení je možná "tranzice naslepo", avšak pro možné kolize se používá zřídka.

(c) Zweistein 2000-2002
od 07-22-2001 byla stránka zobrazena Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 2 Warning: mysql_select_db(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 3 Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 3 Warning: mysql_query(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 5 Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 5 Warning: mysql_query(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 6 Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 6 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 7 Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 8
Back E-m@il Board
Up /\ Back
Index | Kontakt | Board | English | Perry Rhodan | Projeky | Pascal | Hack | Fun | Literatura | Galerie | Like/Hate | Linky | Počítadlo | Whois