< Back to Zweistein Down \/
Perry Rhodan se vrátil
Perry Rhodan se vrátil

Perry Rhodan
Perry Rhodan
[CNW:Counter]

Díky Irene!

Národy Multiverza 11-20

Národy < 1-10 A-Dr | 11-20: Dž-H | 21-30: Ch-M | 31-40: N-Sl | 41-42: So-U >

11
(Bez obrázku)

Džeduini (Jedouinen)

Džeduini jsou považování za tajemné bytosti Šaogenské říše nebes. A to z několika důvodů: za prvé opouštějí své planety na východní straně galaxie jen zřídka, protože se rádi izolují. Jsou přitom vždy mírumilovní. Za druhé nikdy neukazují své zhruba 150 centimetrové tělo. Až na obličej mají všechny části těla zakryty jakýmsi přehozem, takže není vlastně ani jasné, jak se pohybují. Díky tomuto šatu se zdá, že se vznášejí. Vzhledem k tomu, že při pohybu nevydávají žádné zvuky, získává tato domněnka na pravděpodobnosti. Kůži na hlavě mají šedou a svraštělou, oči jsou jen maličké zrakové buňky, chráněné vystupujícím kostním obloukem. I ve tvářích a na bradě jim silně vystupují kosti, takže se obličej v těchto partiích zdá dvakrát širší než zbytek hlavy. Zcela přesně se to však nedá určit, protože kápě roucha značně zakrývá obličej a znemožňuje přesnější pozorování. Džeduini mají čočkovité lodi o průměru až 400 m, ale v galaxii na ně narazíme jen zřídka. Teprve volbou Sedmizvuka jako duchovního pastýře Mračnova navážou s tímto tajuplným národem styky i Mnichové.


12
Džero

Džerrové (Dscherro)

Džerrové pocházejí původně z galaxie DaGlauš. Při výbuchu Heliotického valu ve Sluneční soustavě je jeden z jejich hradů vyměněn za jedno území Terranie, kde se s Věží nacházela i centrála Služby Pozemské ligy (TLD, v překladu SPL). Zatím není jasné, zda Džerrové byli do Terranie nasazeni náhodou nebo úmyslně. Džerrové jsou humanoidní, vysocí asi 150 cm a skoro stejně tak širocí. Vypadají jako cvalíci, ale jejich břicho sestává jen ze svalových balíků, které jim propůjčují neuvěřitelnou sílu. Nejnápadnější je jejich šroubovitý, 40 cm dlouhý čelní roh, dále čtyři tesáky a nehty na tříprstých rukou s jedním palcem. Na nohou mají rovněž jen tři prsty a patní pařát. Všechny tyto části těla používají i v boji. Jedná o válečnický národ. Tomu odpovídá i jejich výzbroj: Bogan je obávaná zbraň. Protože dolní část se podobá kyji, lze jej používat nejen jako dezintegrátor, ale i jako obyčejný kyj. Dále může vrhat granáty o velikosti kuličky a navíc je v něm zabudována vibrátorová břitva. Demoličník je asi metrová zbraň, kterou i silní Džerrové ovládají pouze dvouručně. Ničí všechny předměty v cílové oblasti, udělá hromaku šrotu i z bojových robotů TARA-V-UH. Dezorientátor je zbraň připomínající dělo. Střílí kulovité náboje, které po explozi narušují syntroniku robotů a vyřazují jejich funkce. Živé bytosti duševně vytrhují z jejich reality. Mají pak dojem, že jsou v nějakém bludišti. Neurobič ochromuje nervová centra. Stejně tak obávaná jsou jejich povrchová vozidla. Translátory však nemají. Neomezeným vládcem klanu Džerrů je taka (Taka.) Jemu pomáhají serofové, rádci, jež může jmenovat a zase odvolávat. Zpravidla mají na starosti oblasti: zbraně strategii zásobování techniku a Footy jurisdikci společenský řád Navíc je tu ještě barraš, který řídí takův "dvůr", a má tudíž značný vliv. Méně významný je wišak, šaman, který prý vládne magickými schopnostmi, čemuž ale Džerrové příliš nevěří. Věří pouze sobě a své neporazitelnosti.


13
(Bez obrázku)

Epsalané (Epsaler)

Potomci vystěhovalců ze země, žijící na planetě Epsan. Přispůsobili se novému životnímu prostředí v gravitaci vyšší než 2g, mají krychlovou postavu, širocí i vysocí jsou 160 cm. Jejich váha je několik metrických centů. Asi od roku 2100 jsou příslušníky Solární flotily. Nejznámejší členové jsou: Kors Dantur (kapitán lodi CREST), Cart Rudo (kapitán vlajk. lodí CREST II a III), Merlin Arkan (kapitán vlajk. lodi CREST IV), Heske Alurin (kapitán lodi IMPERATOR) Tere Astrur (admirál flotily USO).


14
(Bez obrázku)

Fothokové (Fothok)

Fothokové jsou národem z mnoha potomků Tesmů. Jako samostatná rasa vznikli pravděpodobně na planetě Fotho.

V průměru mají 1m a chodí vzpřímeně. Mají krunýř pokrytý zelenočerným žilkováním, stejně jako 6 chapadel a obě nohy. Fothokové mají pár fasetových očí o průměru 10 cm, jež jsou v obličeji posazeny vedle sebe. V ustavičně otevřených ústech je vidět věčně se pohybující rozeklaný jazyk, ale žádné zuby. Žijí v hnízdech z rozmělněného odpadu, do nichž snášejí 6 vajec.

Dokud mají dostatek potravy, nejsou příliš iniciativní. Proto jsou ceněni jako levná a zručná pracovní síla po celé Šaogenské říši. Vyvinuli techniku kosmických letů a mají několik 90timetrovych čočkovitých lodí. Většina Fothoků cestuje s jinými národy jako pasažéři nebo dělníci.


15
Foot

Footové (Footen)

Footové měří asi 15 až 25 cm a dají se tak srovnávat se Siganci. Mají dvě nohy a čtyři ruce, zakončené dvěma citlivými chápacími prsty. Jsou velice ohební, a podobají pozemským červům. Nosí kovové obleky se zabudovanými agregáty ochranného štítu antigravy a podobně jako Siganci i zesilovače hlasů. I Jejich pojetí techniky odpovídá Sigancům. Footové jsou pomocným národem Džerrů a stejně jako oni pocházejí z galaxie DaGlauš. Nicméně jsou na nich závislí i Džerrové, protože pro ně vyrábějí veškerou techniku a udržují ji, případně zkoumají ukořistěìné přístroje.


16
Forril

Forrilové (Akonen)

Národ obývající maahkskou stanici. Mládenci byli něco jako trubci u včel. Ani nepracovali, ani nebojovali za svou smečku. Forrilové se ale mohli rozmnožovat, jen když se sešla trojoce: otec, matka, mládenec. Proto pyšní otcové mládence trpěli. Kdysi před 50 000 lety zajali Forrilové lodě Maahků řízené roboty a přivařili je k plošině. Další generace chlupáčů vyklidili stanici a začali bydlet výlučně na lodích. Postupně se na účel stanice zapomělo a vznikl kult Velkého Vazy.


17
Galorňan

Galorni(Galorn)

Galorni jsou humanoidi vysocí dva metry, s modrou vrásčitou pletí. Působí klidným a blahobytným dojmem, pohybují se málo a výlučně za určitým cílem. Mají široký plochý nos a černé kulaté oči. Galorni jsou dvojpohlavní, rozmnožují se však jen dvakrát až třikrát v životě, a to ve velmi krátké reprodukční fázi. Jejich potomstvo přichází na svět po šestiletém těhotenství. Dožívají se až 800 let. Galorni mají velice bojovnou minulost. Když rozpoutali válku po celém Plantagu, začali se z nedostatku jiných nepřátel likvidovat mezi sebou navzájem. Asi před 13 000 lety objevila Galorňanka Londa Dad hormon kaš-phé, jímž je možné odbourat galornský agresivní potenciál. Tím začal proces, který by měl vyústit do absolutní mírumilovnosti Galornů. Než se však Galorni stanou skutečně mírumilovným národem, čeká je ještě dlouhá cesta. Asi před 10 000 lety se Galornu Maemu Nagunovi podařilo přivézt na Galorn materiál ke stavbě prvního draka, s jehož pomocí by se měli bojovní Galorni stát konečně mírumilovnými. Galornka Aeltena Suuxová pak postavila draka a vyléčila prvních deset agresivních. Sice krátce nato zemřela, ale vytvořila něco, čím navždy změnila cestu svého národa. Po několika staletích mírumilovného života udělají Galorni další krok ve vývoji. Nejstarší galornská historie připomíná jakousi "Nedotknutelnou svátost" v Bazaltové nížině poblíže Gaala. Léta se jim nedařilo dostat se mechanickými prostředky do tzv. Hřibu. Galorn Tiis Methare se k němu nakonec přiblížil v hluboké meditaci, Hřib se mu otevřel a zjevil se cizinec, který mu nabídl, aby jako první z Galornů přijal funkci Druhého posla Thoregonu svého národa. Tím se národu Galornů naskytla možnost vstoupit do koalice Thoregon. Methare bez váhání přijal. Galorni jsou dodnes mírumilovní a patří do koalice Thoregonu. Nynějším Druhým poslem je Ce Rhioton. Aby uchovali mír v Plantagu, mají k dispozici shifting, který používají při ohrožení míru.


18
(Bez obrázku)

Gys-Voolbeerahové (Gys-Voolbeerah)

Tak si říká inteligentní národ, který Pozemšťané podle jedné jejich podstatné vlastnosti nazývají Molekulárními Metamorfy. Gys-Voolbeerahové dokážou okopírovat do detailu jakoukoli bytost, a to včetně psýchy. Původně žili na planetě Gys-Progher, ale v dávné minulosti si zřídili velkoříši sestávající ze stovek galaxií - "Tba". Když ale došlo k povstání potlačovaných národů, říše se rozpadla, planeta Gys-Progher byla zpustošena a přeživší Gys-Voolbeerahové se rozptýlili po různých galaxiích. Mnozí na svůj původ už zapomněli, jiní zase sní o znovuzřízení Tba. V roce 3585 začínají s pokusy, jak "vsáknout" mezi lidi. Doufají, že s lidskou pomocí naleznou ztracenou vlast a povedou Tba k novému lesku a slávě. Dobyvačnost Gys-Voolbeerahů vyvolává jejich odpor k přijetí původní podoby, údajně mimořádně odporné. Vedle tohoto psychického bloku mají i blok genetický pokud Gys-Voolbeerah přijme původní podobu, už se jí nemůže zbavit. Na podzim 3586 se konflikt mezi LSP a Molekulárními Metamorfy překvapivě a smírně vyřeší. Na planetě Targriffe naleznou Gys-Voolbeerahové nové sebevědomí a novou vlast. Gerziell, "Nedotknutelný", podá důkaz, že původní podoba jeho národa je mimořádně skvostná krystalická struktura, kterou pak Gys-Voolbeerahové rádi přijmou jako svou starou a nyní už definitivní podobu. Dříve se Molekulární Metamorfové navzájem poznávali podle typického pachu, který žádná jiná bytost nemá, ani jej nevnímá, přičemž bylo jedno, v jaké podobě existovali.


19
Halutan (Icho Tolot)

Halutané (Haluter)

Národ, obývající jedinou planetu slunce Haluta, Halut. Mají dvě nohy, čtyři ruce, polokulovitou hlavu a dosahují výše asi 350 cm a šíře ramen 250 cm. Pažím vybíhajícím z hrudi se říká skokavky nebo běhavky a dosáhnou jimi rychlosti až 120 km/h. Ruce vyrůstající z ramen jsou takzvané činivky. Dále se Haluťané vyznačují přídavným mozkem, vedle "běžného" mozku mají i "plánovací" mozek. První mozek se stará o koordinaci pohybů a smyslové vnímání, zatímco druhý o složité myšlenkové procesy. Jsou jednopohlavní a dožívají se 3 000 let. Využívají jednu ze svých schopností, která jim umožňuje zhustit tělesnou strukturu až na tvrdost terkonitové oceli. Haluťané pocházejí z tzv. Bestií. Bestie před 50 000 lety řádily v Mléčné dráze, ale díky lemurskému zásahu se zklidnily. Opustily všechny okupované světy a stáhly se na Halut, kde se z nich stali dnešní Haluťané. Když Icho Tolot roku 2400 během "pobudu" naváže kontakt s Pozemšťany, ukončí tak dlouhou izolaci svého národa. Od roku 488 NGL se Haluťané jako členové Galaktika zúčastnili Stoleté války. Čtyři roky nato jim povrch planety zničí speciální zbraně blesker. Po dlouhé anabázi najdou Haluťané novou vlast na Halpatu v Andromedě. Po Monosově pádu se navrátí do Mléčné dráhy a udělají z Halutu opět obyvatelný svět.


20
Herreach

Herreachové (Herreach)

Národ, který vznikl na nové čtvrté planetě Slunce - Trokanu. Měří dva metry a mají humanoidní tělo. Jejich obličeji dominuje takzvaný nosec. Dožívají se zhruba 110 let. Po vyhasnutí časosběrného pole se oblékají do kuten, jež si kvůli ochraně proti nezvyklému slunci stahují hluboko do obličeje. Jejich civilizace čítá asi 145 milionů osob, žijících především v aglomeracích kolem sedmi měst. Největší je hlavní město Moond. Herreachové nejsou národem vědců. Technické vymoženosti jako železnice a telegraf jsou výjimkou. Život Herreachů ovládá víra v boha Kummeroga. Ta se zakládá na proroctví, jež kdysi vyšlo z Mluvící hory, dnešního Kummerogova chrámu. Toto proroctví zní: "Kummerog je bůh, jenž čeká za branami chrámu, až jej Herreachové vysvobodí. Až Herreachové pokročí dál, v daleké budoucnosti, brány se otevrou a z nich k nim vyjde bůh Kummerog. Potom se otevrou nebesa a ukáže se půle zářivě jasná a půle temná." Věřící jsou vlastně všichni Herreachové tím se vysvětluje, proč je jejich nejvyšší hodnostář něco jako velekněz. Tento kněz, jemuž se říká i Nejvyšší zvěstovatel Kummeroga, nemá žádnou faktickou výkonnou moc, jeho vliv spočívá spíše na víře Herreachů. Tuto pozici zaujímá v době, kdy se zhroutilo časosběrné pole, Nejvyšší zvěstovatelka Presto Go. V modlícím se společenství se Herreachové dostávají do transu a díky svým paranormálním schopnostem dokážou stvořit polomateriální postavy, jako např. obra Šimbau, který se zoufale pokouší otevřít bránu Kummerogova chrámu. Šimbau vytvoří Herreachové i k tomu, aby udržel stabilitu dimenzionální brány v Goeddině snové bublině, v níž se zrovna nacházejí Atlan, Myles Kantor a Dao-Lin-H'ay. Svými paranormálními schopnostmi je podporují Mila a Nadja Vandemarovy.

Národy < 1-10 A-Dr | 11-20: Dž-H | 21-30: Ch-M | 31-40: N-Sl | 41-42: So-U >

Díky Irene!

(c) Zweistein 2000-2002
od 07-22-2001 byla stránka zobrazena Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 2 Warning: mysql_select_db(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 3 Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 3 Warning: mysql_query(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 5 Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 5 Warning: mysql_query(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 6 Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 6 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 7 Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 8
Back E-m@il Board
Up /\ Back
Index | Kontakt | Board | English | Perry Rhodan | Projeky | Pascal | Hack | Fun | Literatura | Galerie | Like/Hate | Linky | Počítadlo | Whois