< Back to Zweistein Down \/
Perry Rhodan se vrátil
Perry Rhodan se vrátil

Perry Rhodan
Perry Rhodan
[CNW:Counter]

Díky Irene!

Národy Multiverza 1-10

Národy < 1-10 A-Dr | 11-20: Dž-H | 21-30: Ch-M | 31-40: N-Sl | 41-42: So-U >

1
Akonan

Akonané (Akonen)

Národ vznikl na páté planetě slunce Akonu, Sphinxu. Akonané jsou přímými potomky Lemurů. Vzhledem se velice podobají lidem, vlasy mají od černé po rezatou. Podobně jako Arkonidané mají místo žeber náprsní krunýř. Vyznačují se až přehnanou pýchou. Když se jejich předkové Lemurové stáhli z kosmické scény, přestali létat do vesmíru a spojení udržují už jen prostřednictvím velkotransmiterů. Navíc svou soustavu uzavřeli do energetického štítu, aby se uchránili vnějších vlivů. Tito předkové pozdějších Antiů a Arkonidanů opustili soustavu Akonu s poslední vlnou vystěhovalců v 18. tisíciletí př. Kr. V současné době jsou Akonané sdruženi s Unithany, Cheboparny, Antii, Topsidery a částí Bluesanů ve Fóru Raglund.


2
(Bez obrázku)

Antiové (Antis)

Tento národ pochází přímo z Akonanů. Humanoidní bytosti z planety Okúl. Mají silné parapsychické schopnosti a přirozeně energetické ochranné štíty, prorazitelné klasickou střelbou. Když se jejich předkové vystěhovali v 18. tisíciletí před Kr. z Modré soustavy, usadili se na planetě Trakarat. Trakaratské životní podmínky je pozměnily. Vyvinuli si tak paranormální nadání, jež jim umožňuje mentálními vlivy zesilovat energetické a antilokační štíty. Dále dovedou aktivně odrážet paramentální útoky mutantů: přijímají a zesilují jejich energii a potom ji na ně mrští zpět. V kolektivu dokážou své schopnosti ještě umocnit a dosáhnout přitom i hypnotických, sugestivních, telepatických a telekinetických účinků. Antiové si říkají Báalolové a tajnému kultu, který založili, kult Báalol. Jedná se o jakési pseudonáboženství, jehož kněží mají chrámy na mnoha významných světech Mléčné dráhy a vládnou nesmírnou mocí. Pod pláštíkem náboženství se snaží psychicky si podrobit veškeré národy. Tajným cílem Antiů je převzít dědictví Arkonidanů a potom na sebe strhnout moc nad celou Mléčnou dráhou. K tomu vedle psychických sil využívají i drogy a intriky. K prvnímu setkání Antiů a Pozemšťanů došlo roku 2044. Od té doby jsou oba národy v ustavičných střetech.


3
Aras

Arasové (Aras)

Národ, který se vyvinul na čtvrté planetě slunce Kesnaru. Vzešli z národa Skokanů. Arasové měří v průměru dva metry, jsou hubení a mají tenké končetiny.

Po Arkonidanech, kteří jsou jejich skutečnými předky, zdědili albínské oči, zatímco pleť a vlasy (když je maji) jsou bezbarvé. Už řadu tisíciletí drží monopol na obchod s léky a drogami. Nejednají však vždy v souladu s morálkou. Je známa řada případů, kdy Arasové vyvolali epidemie, aby mohli draze prodávat léky. Pak se na nich staly závislými celé národy. Perry Rhodan na Arasy narazil poprvé v roce 1984. Jejich životní prostor se dá srovnat zhruba s dřívějším Velkým impériem Arkonidanů. Dnes už Arasové sice galaktický monopol nemají, ale i nadále jsou uznávanými specialisty.


4
Arkonidan (Atlan)

Arkonidané (Arkoniden)

Národ, který vznikl na třetí planetě slunce Arkonu. Vyvinuli se z akonských vystěhovalců, kteří si založili vlastní hvězdnou říši Velké impérium. Vzhledem jsou humanoidní, vysocí a mají podlouhlý tvar lebky, Mají stříbřitě bílé vlasy, světlou pleť a načervenalé oční bulvy. Od Pozemšťanů se liší anatomicky (náprsní krunýř místo žeber) a jednou oblastí mozku navíc (fotografická paměť). Během svého vývoje a za kosmických výbojů zažili četné vrcholy, až nakonec nastoupila degenerace, které zůstaly ušetřeny jen určité koloniální národy a několik rasově čistých Arkonidanů. Počet národů, které z nich pocházejí: Skokani (z těch zase vzešli Těžcí a Arasové), Ehkonidané, Zaliterané, Soltánci, Utikové), Azgoni (Azgonen) a Eysalové (Eysaler).

Nejvýznamnějším představitelem je Křišťálový princ Atlan, kterého se mnozí snaží udělat pánem Arkonu. Jeho národ zažil nový vzestup až po Monosově pádu. Od roku 1170 NGL jsou na stejné technické úrovni jako Pozemšťané. S Pozemšťany a Akonany, v posledních staletích dvěma vůdčími silami Mléčné dráhy, měli Arkonidané vždy napjaté vztahy. Díky dlouhému úsilí organizace "Pro arkonskou moc a slávu". jež se chtěla prosadit proti těmto dvěma konkurentům a celému Galaktiku, se Arkonidanům ve třicátých letech 13. století NGL podařilo stát se opět velmocí. Zakládají Křišťálové impérium, kterému vládne císařovna Theta z Arigy.


5
Bluesan

Bluesané (Blues)

Národ se vyvinul na východní straně Mléčné dráhy. Až na velkou talířovitou hlavu se podobají lidem. Měří 180 až 200 cm, mají krátké nohy a dlouhé paže. Dorozumívají se většinou ultrazvukem a neuvěřitelně rychle se množí. Bluesanky mohou po tříměsíčním těhotenství porodit sedm až osm dětí. Není divu, že se tak rychle rozšířili i mimo Eastside. Perry Rhodan se s Bluesany setkal poprvé v roce 2327 a jejich říši nazval Druhým impériem, třebaže Bluesané jsou rozštěpeni a vedou spolu i války. Z bluesanských národů jsou nejvýznamnější Gatasové z planety Gatas, dále Apasové z planety Apas a Tentrové ze sektoru Simban. Jakmile obě mocenské oblasti ukončily válku, řadu let v Mléčné dráze koexistovaly. Když se v Galaxii objevil silný protivník v podobě Larů, ustali Bluesané roku 3459 v bratrovražedných válkách a později se dokonce připojili i k organizaci PAMAS. Tím se začlenili do společenství galaktických národů. Aktivizací planety Gatas roku 428 NGL prožijí Bluesané evoluční skok. Poprvé vyvinou vlastnosti smysl pro estetiku, jež dříve považovali za nadbytečné. Nyní se Bluesané už plně integrovali do galaktického společenství.


6
(Bez obrázku)

Caligurové (Caliguren)

Caligurové pocházejí z planet Cal a Gur, nacházejících se v pustější oblasti na pokraji Šaogenské říše nebes, kam ještě dosáhne Šaogenský hvězdný svit. Protože se v okruhu bezmála 1 000 světelných let nevyskytovala žádná civilizace, museli si Caligurové sami vyvinout pokročilou techniku, aby mohli navázat kontakt s jinými národy. Dodnes platí za nejschopnější techniky galaxie a pracují na zakázku pro jiné národy. Nejsou přitom tak hamižní jako například Skokani v Mléčné dráze, ale myslí vždy na to, aby jejich zákazník měl na zaplacení i dalších zakázek. Tuto politiku nazývají "rozvíjení terénu". Tím pádem mají se všemi národy galaxie dobrý vztah, i když se některé zakázky zdráhají přijmout, ať už z finančních nebo etických důvodů. Caligurové jen zřídka pracují pro traalský protikult . Nikoli však z náboženských důvodů, ale protože Traal už vyhladil celé civilizace, tedy potenciální zákazníky. Jejich lodě vypadají jako sudy a většinou jsou dlouhé 1 000 m. Na palubě těchto létajících výzkumných a opravárenských lodí se provádějí všechny zakázky, pokud jsou zaplatitelné a technicky proveditelné. Caligurové své schopnosti přeceňují jen zřídka a velice často vědí, že tentýž výrobek mohou prodat i jinde, což snižuje cenu. Není proto divu, že jejich dílem jsou skoro všechny technické novinky. Caligurové mají pouze jednu nohu, takže se pohybují poskoky. K tomu občas používají berle nebo energetická nárazová pole. Jsou vysocí skoro dva metry, mají lysé kulovité hlavy se čtyřma očima, díky jimž se mohou dívat na všechny strany současně. Ze sudovitého těla vyčnívají čtyři tenké, ale velice pohyblivé paže o dvou kloubech. Mají dva prsty a dva palce. Pokožku mají kožovitou a černou, která s přibývajícím věkem na mnoha místech šedne.


7
(Bez obrázku)

Cantarové

Kyborgové, kteří v dobách Stoleté války mezi tarkanskými civilizacemi izolovali Mléčnou dráhu chronopulzním valem, který ji měl ochránit. Později se dostali do područí Mona


8
(Bez obrázku)

Centrifaalové (Zentrifaal)

Centrifaalové jsou humanoidní bytosti vysoké asi 170 cm a pocházejí ze soustavy Centriff. V Plantagu mají 19 kolonií. Mají světlou, kožnatou pleť a jsou lysí.Jejich krev le žlutá. Zpravidla nosí přiléhavé černé oděvy. Místo očí mají jakousi zrakovou lištu s rozměry 10 x 2 cm. Ta působí dojmem, jako by přes silně hranatý a plochý obličej měli lepicí pásku. Čelo je dvakrát širší než lidské, obličej však vypadá spíše menší. Prakticky nemají nos ani rty a jejich ústa jsou tak malá, že je ani není vidět. Ale když se k někomu obrátí tváří, mají až překvapivě lidskou mimiku. Centrifaalové mají dvě páteře dva druhy rukou. Levice je plně uzavíratelná dutá lopata, s níž mohou vykonávat různé činnosti. Pravice má sedm silných prstů, jejichž nehty mohou sloužit jako smrtelné zbraně, protože jsou ostré jako břitvy. Liší se i jejich nohy, ale jen velikostí. Centrifaalové jsou sice dvojpohlavní, ale pohlaví se od sebe nerozlišují. Sami poznávají druhé pohlaví pouze podle pachu. Při narození měří 5cm a vypadají jako červi. Končetiny jim narostou koncem 2. roku. Matka je nosí v uzaviratelné duté levici dokud se nevyvinou.

Jsou výtvorem galonckého gen. Inženýra Dinn Centriho, po němž jsou pojmenováni: "Centriho děti". Vytvořil je genetickou Manipulací z vybraných Galonanů. Byli vyvinuti jako bojoví otroci na popud Gey Reden.

Perry Rhodan se poprvé setká s Centrifaaly, Taštermany, Krooghy a Moxgergy na planetě Galorn. Tyto národy tam žijí ve městě Gaalo, které jeho původní obyvatelé Galorni opustili už před tisíciletími.


9
(Bez obrázku)

Dvounosí

Národ žijící v Andro-Betě. Jsou velcí asi jako Pozemštané, nohy a trup mají podobné lidským.

Mají ale silnější krk a na něm je posazena kuželovitá hlava. Z její spodní části vybíhají dva choboty. Na konci každého chobotu mají Dvounosí čtyři chápací prsty, které jsou silnější než prsty na konci drobných zakrslých rokou. Choboty neslouží jako čichový orgán. Na přední straně hlavy mají velké nehybné oko, které má krystalický třpyt. Je tvořeno velkým množstvím krystalických plošek a je vypouklé. Pod okem je asi deset centimetrů dlouhý ústní otvor bez rtů s nebezpečně vyhlížejícími zuby. Podle toho se dá soudit, že se živi tuhými organickými látkami.

Dvounosí se dělí do tří kast: Kasta A (bílí) žije v oblasti břicha Mobyho. Jejich choboty mají původní bílou barvu. Kasta B (modří) žijí v prostředním prostoru. Z té jsou všichni vojáci. Kasta C (rudí) je nejvznešenějš a obývá zádové partie.


10
(Bez obrázku)

Druufové

Civilizace z jiného časoprostoru, pronikající do Einsteinova prostoru "škvírami" mezi oběma kosmy. Vládne časem, který svým protivníkům může až 72 000krát zpomalit a tím je prakticky znehybnit.

Národy < 1-10 A-Dr | 11-20: Dž-H | 21-30: Ch-M | 31-40: N-Sl | 41-42: So-U >

Díky Irene!

(c) Zweistein 2000-2002
od 07-22-2001 byla stránka zobrazena Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 2 Warning: mysql_select_db(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 3 Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 3 Warning: mysql_query(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 5 Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 5 Warning: mysql_query(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 6 Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 6 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 7 Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 8
Back E-m@il Board
Up /\ Back
Index | Kontakt | Board | English | Perry Rhodan | Projeky | Pascal | Hack | Fun | Literatura | Galerie | Like/Hate | Linky | Počítadlo | Whois