< Back to Zweistein Down \/
Perry Rhodan se vrátil
Perry Rhodan se vrátil

Perry Rhodan
Perry Rhodan
[CNW:Counter]

Hlavní osoby ve zkratce


Arkonidané


Atlan Atlan

Atlan A

Příslušník arkonského panujícího rodu, narozen 9.10.8045 před našim letopořtemjako princ křištáloveho imperia, admirál. Nositel buněčného aktivátoru. Deset tisíc let před Rhodanem havaroval na Zemi. Zakladatel Atlantidy, přítel mnoha učenců a panovníků, Rhodanův spojenec a přítel, pozdější vládce Arkonu jako Imperátor Gonozal VIII.


Crest

Crest

Jeden z mála arkonských vědců, který nepodlehl všeobecné degeneraci. V roce 1971 ztroskotal na měsíci, kde se setkává s Perry Rhodanem. Spatřuje v Pozemšťanech naději pro skomírající arkonské impérium a ochotně jim předává své vědomosti. Později jeho jméno ponesou vlajkové kosmické lodi Slunečního impéria.


Thora

Thora

Příslušnice arkonské dinastie Zolltar, je velitelka arkonského křižníku, který havaroval na Měsíci. Je krásná a arogantní k Pozemšťanům, které považuje za nižší vývojový stupeň. Později se stane první manželkou Perryho Rhodana. Mají spolu syna Thomase Cardifa. Umírá roku 2043.


Rodina Perryho Rhodana


Perry Rhodan Perry Rhodan

Rhodan, Perry A

Narodil se 8.6.1936. Roku 1971 je major US-Space Force. Velí kosmické lodi STARDUST která přistane na Měsíci, Kde nalézá havarovanou lod Arkonidů. Zakladatel Solárního Imperia. První manželka je Thora, se kterou ma syna Thomase, druhou manželkou je Mory Ambro se kterou ma syna Michaela, dcery Suzan, Betty a Eireen. Nositel Buněčného aktivatoru, Prvni administrator, zakladatel projektu Camelot.


(Bez obrázku)

Cardif, Thomas A

Syn Perryho Rhodana a Arkonidanky Thory. Narozen roku 2020. Díky arkonským genům pohrdá lidmi. Cítí se nedostatečně oceňován a vyvolá proti Rhodanovi vzporu. Využije nápadné podoby a vydává se za Rhodana, kterého vězní. Neoprávněně využívá buněčný aktivátor, nastavený na mozkové vlny svého nositele, a než si uvědomí z toho plynoucí nebezpečí, zahyne.


Michael Rhodan (Roi Danton)

Rhodan, Michael Reginald A

Rhodanův syn z Perryho manželství s Plophosankou Mory Rhodanovou - Abroovou. Má dvojče Susan. Snaží se vymanit z otcova vlivu a hledá vlastní cestu. Má vynikající vzdělání jako kosmonaut i technik. Zakládá svaz Svobodných obcodníků Vydává se za krále Svobodných obchodníků Roie Dantona, který létá na elitně vybavené lodi FRANCIS DRAKE. Domovskou soustavu má Boscykovu hvězdu. Přijal jméno francouzského revolucionáře z 18. století a podle tehdejší módy se take obléká. Osvojil si spíše přepjaté způsoby dvořanů. Pozdější nositel buněčného aktivátoru (čipu).


Eirene Rhodanová

Rodanová, Eirene

Dcera Perryho Rhodana, norozená 15.9.429 NGL


Suzan Rhodanová

Rodanová, Susan

Dcera Perryho Rhodana a Mory-Ambroo, dvojče Michaela. Narozená 16.8.2405. Proti otcově vůli se vdala za doktora Geoffryho Abela Waringera. Žijí spolu na planetě, kterou jim dala Mory.


(Bez obrázku)

Waringer, Geoffry Abel

Doktor, Manžel Suzan Rhodanové, Rhodanův zeť. Na zemi pokládán za snílka.


Rhodanova družina (Nositelé Aktivátorů)


Reginal Bull

Bull, Reginald "Bully" A

Narozen 14.5.1938. V roce 1971 přistá s Perry Rhodanem na Měsíci. Velite solární Flotily, nositel buněčného aktivatoru. Přes neshody přítel Perryho Rhodana.


Homer G. Adams

Adams, Homer, G. A
Pozemštan narozený v Anglii v epoše Třetí moci, stojí Rhodanovi po boku jako finanční genius. V roce 2326 dostává buněčný aktivator. Adams se rozhodnou měrou účastní budování Kosmické hanzy, po staletí vede koncern a do dneška platí za nepřekonatelného, pokud jde o ekonomiku a finance. Je to polomutant - má fotografickou paměť a nepřekonatelnou intuici.


Alaska Saedelare

Saedelare, Alaska A

Pozemštan, narozený roku 3400, který měl v 28 letech těžkí transmiterový úraz. Při transmisi se v hyperprostoru srazil s jedním Cappinem. Po staletí chodí s jeho částí, kterou má stavenou s vlastním obličejem, a pohled na něj přivádí ostatní inteligence v šílenství. Cappina se zbavil az v roce 426 NGl. Roku 3531 získal bunečný aktivator.


(Bez obrázku)

Tifflor, Julian A

Zástupce admirála flotily, solární maršál. (nar. 1961 v New Yorku), za Třetí moci byl pomocníkem Perryho Rhodana, později se stal jeho přítelem a důvěrníkem. Vysoký hubený, má šedé oči. přátelé ho oslovují Tiff. Vynikající matematik. V roce 2326 obdržel buňečný aktivátor. Po Rhodanově zmizení jeho zástupce.


(Bez obrázku)

Kantor, Myles A

Pozemšťan (nar. 1.12.1147 NGL), platí dnes v mnoha oblastech za nejvýznamějšího vědce Mléčné dráhy. Když skončila Linguidská krize, dostal buněčnýá aktivator. Navíc ho superinteligence ID vybavila na nadloktí jakýmsi znamením ve tvaru neznámé galaxie.


Gucky Gucky

Gucky A

Myšob (tvor, připomínající mezi myší a bobrem pocházející z planety Tramp), význačný člen Rhodanovy jednotky mutantů, v níž patří k nejschopnějším. Vládne značnými telepatickými, teleportačními a telekinetickými schopnostmi. Chová se poťouchle a rád se baví, je však Rhodanovi zcela věrně oddán.


Dao-Lin-H'ay

Dao-Lin-H'ay A

Kartaninanka, která vzbudila pozornost při událostech kolem superinteligence ESTARU. Kartanove žijí v galaxii M33, jsou humanoidní, typově však připomínají pozemské kočky. Dao-Lin-H'ay má buněčný aktivátor. Je partnerkou Ronalda Tekenera.


Ronald Tekener

Tekener, Ronald A

Pozemšťan (nar. 2373), který se poprvé vyskytuje jako agent USO. Roku 2049 najde jeden z 25 buněčných aktivátorů, které rozesel ID, a použije jej. V nasledujících staletích se stává jedním z nejbližších Rhodanových spolupracovníků. Tvář má znetvořenu jizvami po smrtelných lashatských neětovicích, které však přežil. Je považován za hráče a dobrodruha. Prezdívce Smiler (Smíšek) vděčí za svůj úsměv, který na většinu lidí působí uklidňujícím dojmem.


Mutanti


Ras Čubaj

Čubaj, Ras(také Tsubaj) A, * 1947, Zem, + 1169, Compol

Černošský teleporter, člen Rhodanova Sboru mutantů od jeho založení. Dokáže se pomocí vůle přemísťovat na větší vzdálenosti, případně s sebou přepravovat také další osoby. Vystudoval Chemii a pracoval jako vědec.

Data:
výška 196cm
štíhlý, krátké černé vlasy, černá pleť
nar. 1947, Zem, Afrika, Sudán, El Obeid
zemř. 1169 NGL

Životopis:
Studoval v Indii, před vstupom do MC žil v Moskvě, pracoval ve vedeckém institutu na vývoji séra prodlužjícího život.
V roku 1971 byl na výpravě v Africe, kde hledal rostlinu, která patřila do séra mladosti. Tam objevil svojí schopnost teleportace. Přidal se k Rhodanovi
- 1976 - první buňečnáá sprcha
- 2326 - získává buňečný aktivátor
- Spolu s Guckym a Lloydom patří mezi jediné z mutanty, ktřeí prežili Druhou Krizi Genesis
- 1167 NGL - umírá na planetě Compol spolu s Lloydem po skončení ultimáta ID kvúli selůhání aktivátoru a následnému zestarnutí.


Ivan Ivanovič Gorašin Ivan Ivanovič Gorašin

Gorašin, Ivan Ivanovič

Dvouhlavý mutant, člen jednotky mutantů. Dokáže mentálními silami přivést jakoukoliv hmotu k explozi. Měří 2,5 m, má nazelenalou pleť, nohy silné jako sloupy. Jeho dvě hlavy sice sedí na jednom těle, ale každá je svou vlastní osobností. Při pohledu ze předu levá hlava se jmenuje Ivan, pravá Ivanovič. Věčným bodem sváru obou hlav je vstávání. Ivan se budí o 3,5 vteřiny dříve, než Ivanovič.
Goraškin byl původně Rhodanovým nepřítelem. Pozitivní mutant s výraznými negativními charakterovými rysy se pokusil v roce 1981 zmocnit vlády nad světem. Cliford Monterny zvaný Overhead, mimořádně energeticky vybavený telepat, hypnotizér a sugestor doposud utvářel celý svět. Bohužel využíval svých schopností pouze v negativním smyslu. Goraškin se stal jednou z jeho obětí. Monterny dobře znal schopnost Rusů zahořet pro nějakou věc a naivního Goraškina sugestivně ovlivnil a nasměroval proti Rhodanově Třetí Moci. Skoro se mu podařilo prostřednictvím Goraškina zničit Terranii. Mišob Gucky tomu zabránil díky svým telekinetickým schopnostem. Teprve telepatce Toufriové se ale podařilo vysvobodit Goraškina z Monternyho vlivu a získat ho na Rhodanovu stranu.


Tama Jokida

Jokida, Tama

Japonský telekinet, člen Rhodanova Sboru mutantů od jeho založení. Dokáže pomocí vůle pohybovat různými, často i značně těžkými předměty. Kromě toho umí i transmutovat atomy jiné hmoty.


Tako Kakuta

Kakuta, Tako A

Schopný teleporter, člen Rhodanova Sboru mutantů od jeho založení. Byl prvním mutantem, který se přidal na Rhonanovu stranu


Lloyd Fellmer

Lloyd, Fellmer A

Významný člen Rhodanova Sboru mutantů, nejlepší telepat jednotky, který dokáže nejen telepatickou cestou komunikovat, ale také na dálku ovládat cizí subjekt svou vůlí


(Bez obrázku)

Marshal, John A

Výjimečně nadaný telepat, člen Rhodanova Sboru mutantů od jeho založení. Při hromadném nasazení zpravidla celé skupině velí.


Andre Noir

Noir, Andre A

Narozen 1945 v Japonsku. Člen Sboru mutantů. Nositel buněřného aktivátoru. V roce 3587 zemřel, ale jeho duch je pohlcen ES


Betty Troufyová (na pozadí je vidět Gorašin)

Troufryová Betty

Telepatka a Telekinetka. Podařilo se jí vysvobodit Gorašina z Monternyho vlivu a získat ho na Rhodanovu stranu


Mila a Nadja Vandemarovy

Vendemarovy, Nadja a Mila A

Mutantky, "zrcadlová" dvojčata, nositelky buněčných aktivátorů, které společně dokáží pochopit jakoukoli atomovou strukturu a svým způsobem ji proměňovat. Později přejdou do dimenze společného vědomí ID.


(Bez obrázku)

Ellert, Ernest A

Mutant (nar. 7.8.1940) se schopností telemporace (jakási forma transformace do budoucna) a parapolace (vedomé odpoutání ducha od těla, převzetí jiného těla přechodným potlačením puvodního vědomí). Po své transformaci za Třetí moci zažije mnoho neuvěřitelných dobrodružství, až nakonec vstoupí do superinteligence ID. Od té doby je jejím předním poslem.


Vůdčí osobnosti země 13.stol. NGL


(Bez obrázku)

Khan, Cistolo

Komisař Ligy svobodných Pozemšťanů, vedoucí jejích výkonných složek, který zasahuje všude tam, kde se objevují nějaké problémy.


(Bez obrázku)

Dašmaganová, Paola

Úřadující první pozemšťanka v éře, kdy Rhodanova družina začala realizovat projekt Camelot.


(Bez obrázku)

de Moleonová, Gia

Vedoucí Bezpečnostní služby Ligy spojených Pozemšťanů. Víceméně se stará jen o administrativu a "práci v terému" přenechává komisaři LSP Khanovi.


Bruno Drenderbaum

Drenderbaum, Bruno

Asistent komisaře Ligy svobodných Pozemšťanů – Khana. Ovládla ho Kummerongova kůže, a v jejím zajetí se stal Kummerongovým otrokem. Měl silné empatické schopnosti.


Další důležité postavy


(Bez obrázku)

Quinto, Nike

Plukovník, velitel zvláštního Oddělení III. Je popudlivý, cítí se zneuznaný. Často si stěžuje na nemoci i na to, že není povyšován, ve skutečnosti je však velmi výkonný.


Lemy Danger

Danger, Lemy

Specialista USO původem z planety Sigy, na siganské poměry obr, který dorostl do výšky 22,21cm. Je však neobyčejně schopný a patří k předním pracovníkům USO.


(Bez obrázku)

Iltu

Myšobka (viz. Gucky), mladá, velmi nadaná telepatka, telepotrerka a telekinetka. Zpravidla nasazována s Guckym, nestará-li se o syna Jumpiho, který zdědil vlastnosti po otci, s nímž se často škorpí, je však na ní stejné spolehnutí.


(Bez obrázku)

Kasom, Melbar

Specialista USO původem Ertrusan, vysoký 251cm a vážící 1630kg. Zpravidla nasazován s Lemym Dangerem.


(Bez obrázku)

Overhead

Megalomanský vědec z počátku Třetí moci. Stane se Rhodanovým soupeřem v boji o vládu nad Zemí. Vytvoří vlastní sbor mutantů. On sám byl schopný Telepat, Hypnotik a sugestor. Poškodí Rhodanovu administrativu ale nakonec zahyne.


Foremon

Foremon

Strážce Mostu do Nekonečna na Basal. nížině. Má štíhlou křehkou humanoidní postavu. Váží 154 kg


(Bez obrázku)

Hawk, Omar

Nadporučík Solárního hvězdného oddílu. Pochází z planety Oxtorne. Má ochočeného Okrilla. Člen posádky ANDROTESTU I a II posléze CRESTU III


(Bez obrázku)

Van Moders

Mladý vědec, robotik, odborník na problematiku Posbiů, který jako první pochopil, že tito roboti mají schopnost učit se ze svých chyb a bez nového naprogramování řešit vzniklé situace změnou taktiky.


(Bez obrázku)

Lun, Baar

Poslední Modulan. Má schopnost převádět energii v hmotu a naopak. Je to schopnost u jeho národa dědičná. Rhodan ho zachránil z moci Mistrů ostrovů a z vyhnanství na Modulu a od té doby je členem posádky CRESTU III.


(Bez obrázku)

Redhorse, Don

Nadporučík, po přestupu na CREST III povýšen na majora. Pozemšťan, indián, poslední čistokrevný Čejen. Velitel specialního komanda. V roce 2435 je již plukovníkem.


Obr Šimbaa

Šimbaa

Obr, duchovní postava, vytvářená společným myšlenkovým úsilím Herreachů, která má uvolnit cestu k jejich bohu Kummerogovi, uvíznuvšímu v chrámu na Trokanu.


(Bez obrázku)

Všebytost, ID

Jiné označení pro Mocného z umělé planety Poutník, obecně označovaného jako ID (ES). Superinteligence, do jejíž mocenské oblasti patří i Mléčná dráha. Nejdříve poskytla Perrymu Rhodanovi bunečnou sprchu, prodlužující život, posléze bunečný aktivator. V následujících tisíciletích se projeví jako duchovní bytost se zvláštním smyslem pro humor a jako pomocník v nouzi. Jejím současným sídlem je polokulovitá umělá planeta Poutník.

Díky Irene!

(c) Zweistein 2000-2002
od 07-22-2001 byla stránka zobrazena Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 2 Warning: mysql_select_db(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 3 Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 3 Warning: mysql_query(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 5 Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 5 Warning: mysql_query(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 6 Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 6 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 7 Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 8
Back E-m@il Board
Up /\ Back
Index | Kontakt | Board | English | Perry Rhodan | Projeky | Pascal | Hack | Fun | Literatura | Galerie | Like/Hate | Linky | Počítadlo | Whois