< Back to Zweistein Down \/
Perry Rhodan se vrátil
Perry Rhodan se vrátil

Perry Rhodan
Perry Rhodan
[CNW:Counter]

Díky Irene!

Národy Multiverza 21-27

Národy < 1-10 A-Dr | 11-20: Dž-H | 21-30: Ch-M | 31-40: N-Sl | 41-42: So-U >

21
(Bez obrázku)

Cheborparnové (Cheborparner)

Národ, který vznikl na čtvrté planetě slunce Ayc-Tohotche, Pspopta. Na první pohled připomínají dvoumetrové pozemské kozly s černou tuhou srstí a s šedobílými skvrnami. Mají tři nosní otvory a v každém chápavý jazyk dlouhý asi 55 cm. Na konci těchto svalnatých chapadel jsou čtyři jemné chápavé prsty, jimiž svedou jemnou motoriku. Na hlavě mají dva špičaté rohy. Oči jim svítí rudě, jsou velké a kulaté. Jejich hlas je zvučný, jasný, někdy mečivý. Na rukou i nohách mají čtyři prsty. Nohy mají spíše vlastnosti kopyt, prsty na rukou jsou diferencovanější, ale schopny jen hrubých úkonů. Cheborparnové přistáli na Zemi už v 10. a 11. století po Kr., ale byli odmítnuti, protože připomínali "ďábly". Na galaktickou scénu se vracejí až roku 3441, kdy už se lidé naučili přehlížet jejich strašidelný zjev. Jedním z prvních známých Cheborparnů je takzvaný CheF, Cheborparczete Faynybret. Roku 1289 NGL se Cheborparnové stejně jako Akonané, Bluesané, Unithané, Topsideři a jiné nehumanoidní národy stávají členy Fóra Raglund. Náčelník Denay, plným jménem Parneberochacz Denayrech, řídí Bezpečnostní službu Raglundu, zkráceně BESRA (ORRA=Ordnungsdienst Raglund), tedy rozvědku Fóra.


22
Iltsan

Iltsané (Ilts)

Inteligentní bytosti, pocházející z planety Tramp. Jsou přibližně 1 metr velcí s plochým bobřim ocasem. Pro jejich podobnost k myším jsou všeobecnš nazývány "Myšob". Mají červemohnědou srst. Charakteristickým znakem Myšobů je jeden velký špičák, který rádi vystavují na obdiv. Mají velké kulaté oči. Jejich ruce jsou pětiprsté.

Celý národ má paranormální schopnosti Telekinese. Většina také ovládá Teleprtaci. Někteří jedinci ovládají také Telepatii. Dožívají se 500 až 600 let. Zničení jejich domovské planety v roce 2045 přežilo pouze 28 Myšobů. Ti se pod vedením oficionálního představitele jménem Gucky usadili na Marsu, kde zakládají novou kolonii. V roce 3581 našel Gucky , když už přestal doufat, na planetě Grososcht skupinu Myšobů pod vedením Lowise, kteří se z domovské planety vystěhovali ještě před katastrofou. Gucky se rozhodl hledat po celém vesmíru dalsí zástupce svého národa.


23
(Bez obrázku)

Individuální Metamorfové (Individual-Verformer)

Imové, jak se zkracují (IV), byli první cizí inteligence, která se po založení Třetí moci pokoušela dobýt Zemi (1972). Jsou to hmyzí bytosti z hlubin Mléčné dráhy. Jejich hmyzí původ se dá poznat pouze podle hlavy a očí, jinak jsou podsadité postavy a mají dvě paže a dvě nohy. Imové se dokážou zmocnit ducha (a přes něj i těla) jiných bytostí. Když "převezmou" jinou inteligenci, jejich tělo zůstává v úkrytu jako zdánlivě mrtvé. V něm po dobu převzetí přebývá v trýznivém zajetí vědomí oběti. Vysvobození vlastní silou je nemožné. Pojem Individuální Metamorf může svádět k mylným závěrům. Imové se nedokážou metabolicky proměnit jako Molekulární Metamorfové. Přesnější název by zněl "parapoleři vědomí". Duch oběti se z jejího těla vymrští do zdánlivě mrtvé tělesné schránky Ima, který svým vědomím řídí a ovládá převzaté tělo.


24
(Bez obrázku)

Kovobylky
Nesmírně žraví "skákající" červi, objeveni na planetě Zannmalon. Rodí se z vajec nafialovělé barvy a rychle se množí dělením. Jsou všežravé, lidem nebezpečné. Molkex

Zvláštní sekret kovobylek, sklovitá substance, která po vyloučení absorbuje ze svého okolí energii a přitom tuhne, až vytvoří nejtvrdší známou hmotu celé Galaxie. Po ataku kovobylek zpravidla pokrývá celou planetu


25
Kraver

Kraverové

Kraverové je národ, který je na úrovni pozemské Doby kamenné. Jsou jim známé kamenné a dřevěné nástroje. Také znají sečné a bodné zbraně.

Velké kmeny Kraverů obývají různé části planety Morbienne III bez vzájemneho kontaktu. Na planetě jsou jistě miliony existenci.

Osm kmenů si zřídilo stanovou vesnici s primitivními zásobárnami na vodu, ale jen jeden kmenů "Ruy" si postavil kamenné město pod vedením Ormo Hirkuluma. Město obývá asi 1700 tvorů.


26
(Bez obrázku)

Krooghové (Kroogh)

Jednotliví Krooghové jsou vysocí asi jako tři lidské pěsti, ale v případě potřeby se mohou sloučit ve větší bytost, v tzv. Velekroogha. Protože v takovém Velekrooghovi ustavičně dochází k čilé výměně informací o směru pohybu, situaci nebo okolí, hučí jako úl. Zda ve Velekrooghovi rozhodují všichni společně nebo jen jeden není známo, ale nejvyšší Kroogh působí jako jejich mluvčí. Jednotliví Krooghové jsou docela roztomilá chlupatá zvířátka s dobrým tuctem končetin. Špičatou tlamičkou a tmavýma očkama připomínají pozemské ježky


27
(Bez obrázku)

Lemurové (Lemurer)

Národ pocházející ze Země. Asi 50 000 let byli Lemurové vůdčí silou v Mléčné dráze. Říká se jim i První lidstvo. Kromě toho jsou předky Pozemšťanů, Akonanů, Arkonidanů, Skokanů, Ferronů, Antiů, Tefrodů a Mistrů ostrovů. Vypadají stejně jako dnešní člověk, mají hnědou pleť a tmavé vlasy. Centrem lemurské říše Tamanie je Země, která se tehdy jmenovala Lemur. Když roku 50 080 př. Kr. začala velká invaze Haluťanů, byla lemurská technika na vyšší úrovni než pozemská v roce 2400. Lemurové podlehnou Haluťanům a někteří uniknou slunečními transmitery na Andromedu a brzy se zmocní celé galaxie. Původní obyvatele Maahky vyženou a z Lemurů se stanou Tefrodi a Mistři ostrovů. Jiní Lemurové osídlí planetu Dhorah, známou později jako Sphinx. Z těchto osadníků vzniknou Akonané a z nich později Arkonidané. S technickou podporou Arkonidanů se o tisíciletí později podaří Druhému lidstvu zřídit na Zemi nové impérium. Země se podruhé stává centrem velkého impéria, tentokrát Solárního. Toto Druhé lidstvo se vyvinulo z Lemurů, kteří se usadili na Atlantidě a ovlivnili kultury antických lidských říší.


28
Maahk

Maahkové (Maahks)

Vyvinuli se asi před 50 000 lety na vodíkovo-metano-amoniakových světech v Andromedě. Když Lemurové, vyhnaní Haluťany z mléčné dráhy, usadili v sousední galaxii, vyhnali Maahky z jejich domovů. Při hledání nového domova se dostali do Mléčné dráhy, kde se usadili. O 40 000 lep později je přemohli Arkonidani a museli znovu utíkat. Vrátili se do Andromedy a Mistři ostrovů je vykázali do malé galaxie Andro-Alfa. Maahkové jsou vysocí asi 220 cm a v ramenou širocí 150 cm Mají pár paží sahajících až ke kolenům, pár nohou, žádný krk a na monstrozní hlavě mají 4 oči nos a ušní otvory nejsou vidět. Usta jsou široká asi 20 cm s tenkými rty a dravčími zuby. Hlava přechází v široká ramena. Zvláštností mimo jiné je, že jsou vejcorodí.


29
Mnich

Mnichové (Mönche)

Všichni příslušníci tohoto národa se rodí po dvouletém těhotenství jako Mnišky. A jako takové jsou rodiči vychovávány. Na rozdíl od mužů jsou silné a vykonávají pod vedením Mnichů fyzické práce. Pohlaví změní až ve věku 120 až 130 let. V této fázi se partner stará o svou dřívější partnerku a po přeměně se od ní odloučí. Jako muži nejsou Mnichové ani zdaleka tak silní jako ženy a stále více slábnou. Zato se jim dále rozvíjí myšlení. Mnichové a Mnišky se dají odlišit jen podle nepatrných detailů, např. podle struktury kůže nebo pachu. Jsou zhruba humanoidní, vysocí 140 cm, v ramenou širocí 80 cm, ale v pase jen 10 cm. Hlavu širokou skoro jako ramena mají posazenu na šlachovitém krku a mohou jí otáčet o 180 stupňů. Jejich kůže sestává z modrobílých šupin, které se silným požíváním dozzu zbarvují do červena, a je potažena mléčným filmem. Vnějšími rozlišovacími znaky jsou vedle bot zvaných souka a rukavic šerpy, které nosí zkřížené přes prsa. Podle barvy lze identifikovat jejich společenské postavení: žlutou mají ženy a červenou muži. Skupina vnějších strážců nosí oranžovou, a duchovní pastýři z Mračnova, Tounu a Phasenbergu mají šerpy černé. Vedle tří nejdůležitějších planet, na kterých žijí duchovní pastýři, osídlili Mnichové některé další soustavy, mezi nimi Gismer, Dvorec a Kolmer. Mnichové jsou vůdčím národem galaxie Šaogenská říše nebes, do které jednou za 72 hodin vnikl Šaogenský hvězdný svit, až roku 1227 NGL skončil. Tím se tento věřící národ dostal do hluboké krize, neboť jeho společenský systém byl založen pouze na víře v Šaogenský hvězdný svit. Všichni Mnichové a mnohé další národy Šaogenské říše nebes patří k Šaogskému kultu. Jedinou výjimkou jsou příslušníci Traalu, protikultu, který je rozšířen především v okrajových oblastech galaxie, do nichž Šaogenský hvězdný svit nepronikne. Mezi oběma skupinami zuří lítý boj, který je nanovo podněcován ztrátou Šaogenského hvězdného svitu.


30
(Bez obrázku)

Moxgergové (Moxgerger)

Moxgergům se říká "Rozptýlenci Plantaga" ("Versprengten von Plantagoo"), protože nemají domovskou planetu. Jejich svět byl buď zničen, nebo si prostě nemohou vzpomenout na jeho polohu. Po celém Plantagu najdeme větší moxgerské kolonie a Moxgergové jsou v této galaxii početně nejsilnější skupinou. Jsou považováni za schopné techniky a konstruktéry, vyznačují se spolehlivostí, vděčností a učenlivostí. Jednotliví Moxgergové se od sebe dosti liší. Všichni jsou sice humanoidní a mají mastně lesklou, nažloutlou pleť, jinak jejich znaky kolísají: měří jeden až dva metry, jsou tlustí až vychrtlí, neduživí až svalnatí. Mají oválné obličeje s nepravidelnou červenou pigmentací, připomínající vyrážku. Dále mají žluté oči, široké nosy a ústa beze rtů. Hovoří standardním goo, běžným dorozumívacím jazykem v Plantagu, mají však i vlastní gergštinu, jíž skoro jinak nikdo v Plantagu nemluví

Národy < 1-10 A-Dr | 11-20: Dž-H | 21-30: Ch-M | 31-40: N-Sl | 41-42: So-U >

Díky Irene!

(c) Zweistein 2000-2002
od 07-22-2001 byla stránka zobrazena Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 2 Warning: mysql_select_db(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 3 Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 3 Warning: mysql_query(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 5 Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 5 Warning: mysql_query(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 6 Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 6 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 7 Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/zweistein.cz/kgb/pocitadlo.php on line 8
Back E-m@il Board
Up /\ Back
Index | Kontakt | Board | English | Perry Rhodan | Projeky | Pascal | Hack | Fun | Literatura | Galerie | Like/Hate | Linky | Počítadlo | Whois